Economy

No Picture

מבוא לכלכלת ענן

הבלוג Wikibon מפרסם נתונים מרתקים על עד כמה גדול הפער בין עלויות תחזוקה של חוות שרתים פרטית לעומת חוות ענן, נתונים המסבירים טוב יותר את העוצמה הכלכלית של מחשוב הענן.